Destoner (máy tách đá)

Destoner

Là máy tách đá, tách kim loại khỏi hạt cà phê sau rang. Máy sử dụng nguyên lý dùng lực hút của dòng không khí có thể điều chỉnh lực hút để hút các hạt cà phê sau rang nhẹ hơn các hạt đá, sỏi, kim loại nặng hơn sẽ được giữ lại. Sáu đó được loại bỏ .

 

Hiện nay không có các mục tin tức.