Thiết bị tủ sấy 

Tủ sấy của thương hiệu BACCO đạt chất lượng cao cấp, đồng thời được bảo hành suốt 12 tháng từ ngày ký biên bản giao hàng.

 
 

Tủ sấy