Hình ảnh hoạt động của công ty

LẮP ĐẶT MÁY RANG CÀ PHÊ

Lắp đặt hệ thống máy rang cà phê 15kg.me

He-thong-may-rang-15kg

He-thong-may-rang-ca-phe1

He-thong-may-rang-ca-phe2

He-thong-may-rang-15kg

Lắp đặt hệ thống máy rang cà phê 120kg.me

He-thong-may-rang-ca-phe4

Lắp đặt hệ thống máy rang cà phê 120kg.me

He-thong-may-rang-120kg

He-thong-may-rang-120kg

Máy rang cà phê 20kg.me

May-rang-cafe-20kg

Máy rang cà phê 10kg.me

May-rang-ca-phe-10kg

 

May-rang-ca-phe-10kg01

May-rang-ca-phe-10kg02

May-rang-ca-phe-10kg03

Máy rang cà phê 1,5kg cho khách hàng ở Q9, TP.HCM

MAY RANG CA PHE 1,5KG 1

Máy rang cà phê 1,5kg cho khách hàng ở Q9, TP.HCM

Máy rang cà phê 1,5kg 2

Máy rang cà phê 1,5kg cho khách hàng ở Q9, TP.HCM

Máy rang cà phê 1,5kg 2

Lắp đặt máy rang cafe 20 kg/mẻ cho khách hàng ở Tân Bình, HCMLắp đặt máy rang cafe 5 kg/mẻ cho khách hàng ở Hiệp Thành City, Quận 12, HCM

lap dat may rang 5 kg-me

Lắp đặt máy rang 30 kg-mẻ cho khách hàng Tây Ninh

Lắp đặt máy rang cafe 30 kg-mẻ cho khách hàng Q 12, TP. HCM

May-rang-ca-phe

Lắp đặt máy rang cafe 120 kg-mẻ cho khách hàng TP. HCM

Lắp đặt máy rang cafe 10 kg-mẻ cho khách hàng Q1, TP. HCM

May-rang-ca-phe

Lắp đặt máy rang cafe 10 kg-mẻ cho khách hàng TP Đà Lạt, Lâm Đồng

may-rang-ca-phe

Lắp đặt và test máy rang 2 kg-mẻ cho khách hàng Q 12, TP. HCM

may-rang-ca-phe

Lắp đặt máy rang cafe 5 kg-mẻ cho khách hàng Q 10, TP. HCM

may-rang-ca-phe

Lắp đặt máy rang cà phê mini cho khách

May-rang-ca-phe

 

< Trở lại

Bài viết liên quan