Hướng dẫn sử dụng

Máy rang cà phê BC20M1, BC30M1, BC60M1, BC120M1

HDSD may rang cafe CR10.BC.pdf (584.9 KB)