Hệ thống máy rang cà phê full auto

Hệ thống máy rang cà phê công suất 15kg.me

Hệ thống máy rang cà phê tự động theo profile

Máy rang cà phê 3kg

Máy rang cà phê 1,2kg

Máy rang cà phê 3kg

Quan sát chuyển động của hạt cà phê trong lồng rang

Máy rang cà phê 15kg

Máy rang cà phê 60kg

Hệ thống rang cà phê công suất 10-30 tấn/tháng

Máy rang cà phê 5kg

Hệ thống máy rang cà phê công nghiệp 120 kg.me

Máy rang cafe BACCO

Máy rang cà phê mini công suất 1,5 kg.me

Máy rang cà phê công nghệ hot-air

Máy rang cà phê công nghiệp 120 kg.me

Ống tải cà phê Bác Cơ

Hệ thống máy rang xay đóng gói cà phê Bác Cơ

Silo chứa cà phê Bác Cơ